ວັນເສົາ, 25 ເດືອນມີນາ 2023
ແຕ້ມສົດ ແມ່ນ ດຽວນີ້ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນສຸກ, 24 ເດືອນມີນາ 2023

1st ລາງວັນ

0
9
4
4

2nd ລາງວັນ

2
3
4
9

3rd ລາງວັນ

3
0
4
0

4th ລາງວັນ

6 7 8 4

5th ລາງວັນ

0 0 2 7

6th ລາງວັນ

9 0 0 5

7th ລາງວັນ

6 0 5 9

8th ລາງວັນ

8 7 4 0

9th ລາງວັນ

3 0 7 9

10th ລາງວັນ

9 3 7 2

11th ລາງວັນ

4 6 7 9

12th ລາງວັນ

0 5 2 3

13th ລາງວັນ

0 7 6 6

ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ້ມສຸດທ້າຍ ຕໍ່ໄປ →

ວັນທີ 1st ລາງວັນ 2nd ລາງວັນ 3rd ລາງວັນ
ວັນສຸກ, 24 ເດືອນມີນາ 2023
0
9
4
4
2
3
4
9
3
0
4
0
ວັນພະຫັດ, 23 ເດືອນມີນາ 2023
5
0
1
5
6
1
6
9
4
4
9
2
ວັນພຸດ, 22 ເດືອນມີນາ 2023
9
8
7
2
7
2
9
5
4
2
0
1
ວັນອັງຄານ, 21 ເດືອນມີນາ 2023
9
4
0
4
7
0
5
3
4
8
3
6
ວັນຈັນ, 20 ເດືອນມີນາ 2023
8
1
3
0
6
4
3
4
6
7
5
0
ວັນອາທິດ, 19 ເດືອນມີນາ 2023
5
3
7
1
0
4
3
6
2
0
5
1
ວັນເສົາ, 18 ເດືອນມີນາ 2023
3
8
7
5
9
9
9
4
9
3
8
9
ວັນສຸກ, 17 ເດືອນມີນາ 2023
6
3
0
1
9
8
9
5
8
1
9
1
ວັນພະຫັດ, 16 ເດືອນມີນາ 2023
2
1
9
9
5
3
2
8
1
4
1
9