ວັນສຸກ, 21 ເດືອນມັງກອນ 2022
ຕໍ່ໄປແຕ້ມສົດ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນສຸກ, 21 ເດືອນມັງກອນ 2022

1st ລາງວັນ

5
2
7
0

2nd ລາງວັນ

9
1
1
9

3rd ລາງວັນ

7
1
2
3

4th ລາງວັນ

9 5 8 6

5th ລາງວັນ

9 9 4 8

6th ລາງວັນ

1 1 6 0

7th ລາງວັນ

7 6 5 8

8th ລາງວັນ

9 1 8 4

9th ລາງວັນ

6 5 7 4

10th ລາງວັນ

5 2 1 9

11th ລາງວັນ

6 9 1 0

12th ລາງວັນ

2 7 9 5

13th ລາງວັນ

1 8 7 1

ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ້ມສຸດທ້າຍ ຕໍ່ໄປ →

ວັນທີ 1st ລາງວັນ 2nd ລາງວັນ 3rd ລາງວັນ
ວັນສຸກ, 21 ເດືອນມັງກອນ 2022
5
2
7
0
9
1
1
9
7
1
2
3
ວັນພະຫັດ, 20 ເດືອນມັງກອນ 2022
3
8
6
2
5
5
3
5
8
3
4
2
ວັນພຸດ, 19 ເດືອນມັງກອນ 2022
4
9
0
1
7
6
6
9
7
3
0
4
ວັນອັງຄານ, 18 ເດືອນມັງກອນ 2022
3
5
2
5
1
5
0
7
9
2
5
4
ວັນຈັນ, 17 ເດືອນມັງກອນ 2022
2
5
0
6
1
0
2
7
8
6
7
9
ວັນອາທິດ, 16 ເດືອນມັງກອນ 2022
1
2
7
3
0
6
2
3
5
7
2
1
ວັນເສົາ, 15 ເດືອນມັງກອນ 2022
2
6
1
9
7
7
8
4
9
9
6
5
ວັນສຸກ, 14 ເດືອນມັງກອນ 2022
6
3
1
8
7
3
4
4
9
7
5
1
ວັນພະຫັດ, 13 ເດືອນມັງກອນ 2022
1
2
6
7
9
9
6
8
4
5
6
7
ວັນພຸດ, 12 ເດືອນມັງກອນ 2022
2
7
0
7
7
9
7
6
4
1
6
9