ວັນອັງຄານ, 21 ເດືອນກັນຍາ 2021
ຕໍ່ໄປແຕ້ມສົດ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນອັງຄານ, 21 ເດືອນກັນຍາ 2021

1st ລາງວັນ

4
7
8
1

2nd ລາງວັນ

6
4
7
8

3rd ລາງວັນ

3
9
2
1

4th ລາງວັນ

1 9 0 6

5th ລາງວັນ

4 1 6 2

6th ລາງວັນ

8 2 8 2

7th ລາງວັນ

7 3 5 2

8th ລາງວັນ

0 1 9 5

9th ລາງວັນ

9 1 4 0

10th ລາງວັນ

4 6 2 6

11th ລາງວັນ

3 6 9 6

12th ລາງວັນ

8 9 9 4

13th ລາງວັນ

8 6 3 6

ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ້ມສຸດທ້າຍ ຕໍ່ໄປ →

ວັນທີ 1st ລາງວັນ 2nd ລາງວັນ 3rd ລາງວັນ
ວັນອັງຄານ, 21 ເດືອນກັນຍາ 2021
4
7
8
1
6
4
7
8
3
9
2
1
ວັນຈັນ, 20 ເດືອນກັນຍາ 2021
4
8
7
7
3
8
3
6
1
3
0
9
ວັນອາທິດ, 19 ເດືອນກັນຍາ 2021
2
3
1
9
9
5
2
8
0
8
0
5
ວັນເສົາ, 18 ເດືອນກັນຍາ 2021
1
7
0
4
8
2
1
9
0
8
7
0
ວັນສຸກ, 17 ເດືອນກັນຍາ 2021
1
5
5
8
7
7
8
7
2
4
2
2
ວັນພະຫັດ, 16 ເດືອນກັນຍາ 2021
6
8
6
7
2
1
0
0
4
7
6
6
ວັນພຸດ, 15 ເດືອນກັນຍາ 2021
4
9
5
1
5
2
3
4
2
6
1
1
ວັນອັງຄານ, 14 ເດືອນກັນຍາ 2021
6
1
9
3
4
5
6
2
7
8
0
9
ວັນຈັນ, 13 ເດືອນກັນຍາ 2021
4
7
2
1
5
1
4
9
2
6
8
5
ວັນອາທິດ, 12 ເດືອນກັນຍາ 2021
0
5
8
7
6
0
4
0
9
5
4
9