ວັນອັງຄານ, 07 ເດືອນທັນວາ 2021
ຕໍ່ໄປແຕ້ມສົດ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນຈັນ, 06 ເດືອນທັນວາ 2021

1st ລາງວັນ

1
3
9
9

2nd ລາງວັນ

5
8
8
2

3rd ລາງວັນ

7
3
5
9

4th ລາງວັນ

5 8 8 4

5th ລາງວັນ

8 9 6 9

6th ລາງວັນ

7 2 7 6

7th ລາງວັນ

7 2 7 2

8th ລາງວັນ

9 3 6 6

9th ລາງວັນ

3 8 2 4

10th ລາງວັນ

0 8 1 9

11th ລາງວັນ

7 0 6 0

12th ລາງວັນ

4 9 5 1

13th ລາງວັນ

1 0 4 0

← ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ້ມສຸດທ້າຍ ຕໍ່ໄປ →

ວັນທີ 1st ລາງວັນ 2nd ລາງວັນ 3rd ລາງວັນ
ວັນສຸກ, 26 ເດືອນພະຈິກ 2021
9
4
4
9
2
7
0
8
6
3
6
9
ວັນພະຫັດ, 25 ເດືອນພະຈິກ 2021
9
4
3
1
6
1
0
2
0
3
8
0
ວັນພຸດ, 24 ເດືອນພະຈິກ 2021
0
1
9
4
3
3
3
1
3
7
0
9
ວັນອັງຄານ, 23 ເດືອນພະຈິກ 2021
7
4
1
3
3
2
8
0
7
1
9
9
ວັນຈັນ, 22 ເດືອນພະຈິກ 2021
8
3
6
1
8
0
8
1
8
8
8
2
ວັນອາທິດ, 21 ເດືອນພະຈິກ 2021
9
0
5
2
6
0
3
8
6
6
1
4
ວັນເສົາ, 20 ເດືອນພະຈິກ 2021
3
4
7
5
2
8
0
8
4
1
5
2
ວັນສຸກ, 19 ເດືອນພະຈິກ 2021
0
8
9
8
6
7
2
0
7
4
6
7
ວັນພະຫັດ, 18 ເດືອນພະຈິກ 2021
0
5
1
9
3
4
6
4
2
5
0
2
ວັນພຸດ, 17 ເດືອນພະຈິກ 2021
8
2
4
4
0
6
9
1
4
3
3
5