ວັນພຸດ, 22 ເດືອນກັນຍາ 2021
ຕໍ່ໄປແຕ້ມສົດ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນອັງຄານ, 21 ເດືອນກັນຍາ 2021

1st ລາງວັນ

4
7
8
1

2nd ລາງວັນ

6
4
7
8

3rd ລາງວັນ

3
9
2
1

4th ລາງວັນ

1 9 0 6

5th ລາງວັນ

4 1 6 2

6th ລາງວັນ

8 2 8 2

7th ລາງວັນ

7 3 5 2

8th ລາງວັນ

0 1 9 5

9th ລາງວັນ

9 1 4 0

10th ລາງວັນ

4 6 2 6

11th ລາງວັນ

3 6 9 6

12th ລາງວັນ

8 9 9 4

13th ລາງວັນ

8 6 3 6

← ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ້ມສຸດທ້າຍ ຕໍ່ໄປ →

ວັນທີ 1st ລາງວັນ 2nd ລາງວັນ 3rd ລາງວັນ
ວັນເສົາ, 11 ເດືອນກັນຍາ 2021
2
9
0
5
3
7
8
1
8
9
5
6
ວັນສຸກ, 10 ເດືອນກັນຍາ 2021
5
6
4
2
0
0
6
7
0
3
7
1
ວັນພະຫັດ, 09 ເດືອນກັນຍາ 2021
2
3
5
7
2
5
7
0
1
0
6
5
ວັນພຸດ, 08 ເດືອນກັນຍາ 2021
3
0
2
6
3
9
9
1
5
4
5
1
ວັນອັງຄານ, 07 ເດືອນກັນຍາ 2021
4
7
8
0
2
1
9
6
3
4
2
5
ວັນຈັນ, 06 ເດືອນກັນຍາ 2021
5
3
6
1
8
4
3
2
9
0
8
7
ວັນອາທິດ, 05 ເດືອນກັນຍາ 2021
7
8
0
9
0
9
2
1
4
4
6
8
ວັນເສົາ, 04 ເດືອນກັນຍາ 2021
2
7
9
8
3
9
5
1
9
8
3
0
ວັນສຸກ, 03 ເດືອນກັນຍາ 2021
2
5
0
6
1
8
9
5
7
9
8
0
ວັນພະຫັດ, 02 ເດືອນກັນຍາ 2021
7
8
1
3
7
0
2
6
8
9
7
4