ວັນເສົາ, 24 ເດືອນກໍລະກົດ 2021
ຕໍ່ໄປແຕ້ມສົດ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນເສົາ, 24 ເດືອນກໍລະກົດ 2021

1st ລາງວັນ

8
7
5
9

2nd ລາງວັນ

1
2
8
2

3rd ລາງວັນ

6
7
3
9

4th ລາງວັນ

4 0 2 0

5th ລາງວັນ

6 8 0 9

6th ລາງວັນ

4 5 5 0

7th ລາງວັນ

0 9 0 6

8th ລາງວັນ

0 6 5 8

9th ລາງວັນ

2 6 8 1

10th ລາງວັນ

7 3 6 9

11th ລາງວັນ

5 4 5 6

12th ລາງວັນ

6 0 7 6

13th ລາງວັນ

5 3 2 1

← ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ້ມສຸດທ້າຍ ຕໍ່ໄປ →

ວັນທີ 1st ລາງວັນ 2nd ລາງວັນ 3rd ລາງວັນ
ວັນພະຫັດ, 24 ເດືອນມີນາ 2021
3
9
0
7
9
1
7
4
9
7
7
1
ວັນພຸດ, 23 ເດືອນມີນາ 2021
7
4
3
9
6
2
3
5
3
6
1
7
ວັນອັງຄານ, 22 ເດືອນມີນາ 2021
4
7
6
1
3
4
0
5
2
0
6
2
ວັນຈັນ, 21 ເດືອນມີນາ 2021
9
9
4
5
4
9
3
6
0
2
4
6
ວັນອາທິດ, 20 ເດືອນມີນາ 2021
8
0
2
8
9
3
5
7
6
5
8
1
ວັນເສົາ, 19 ເດືອນມີນາ 2021
4
1
8
9
4
0
6
0
2
9
0
2
ວັນສຸກ, 18 ເດືອນມີນາ 2021
0
8
1
9
2
1
5
6
5
2
9
1
ວັນພະຫັດ, 17 ເດືອນມີນາ 2021
4
0
6
3
8
5
4
8
2
0
5
4
ວັນພຸດ, 16 ເດືອນມີນາ 2021
2
9
5
8
2
0
2
0
3
1
2
7
ວັນອັງຄານ, 15 ເດືອນມີນາ 2021
8
0
2
2
4
3
1
7
8
0
2
4