ວັນພະຫັດ, 18 ເດືອນສິງຫາ 2022
ຕໍ່ໄປແຕ້ມສົດ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນພຸດ, 17 ເດືອນສິງຫາ 2022

1st ລາງວັນ

2
4
2
5

2nd ລາງວັນ

6
2
1
4

3rd ລາງວັນ

9
8
2
7

4th ລາງວັນ

8 4 1 2

5th ລາງວັນ

3 8 0 0

6th ລາງວັນ

2 9 3 8

7th ລາງວັນ

0 1 6 6

8th ລາງວັນ

2 4 0 9

9th ລາງວັນ

9 6 6 6

10th ລາງວັນ

4 4 2 4

11th ລາງວັນ

9 8 6 1

12th ລາງວັນ

4 5 1 1

13th ລາງວັນ

6 9 6 4