ວັນພຸດ, 22 ເດືອນມີນາ 2022
ຕໍ່ໄປແຕ້ມສົດ :
ເວລາແຕ້ມສົດ » ປິດ : 19:40  ,  ເປີດ : 19:55
ວັນອັງຄານ, 21 ເດືອນມີນາ 2022

1st ລາງວັນ

1
8
5
4

2nd ລາງວັນ

8
1
2
0

3rd ລາງວັນ

5
1
4
6

4th ລາງວັນ

1 6 3 2

5th ລາງວັນ

0 4 8 7

6th ລາງວັນ

1 6 0 0

7th ລາງວັນ

5 1 3 3

8th ລາງວັນ

4 1 8 1

9th ລາງວັນ

8 6 8 9

10th ລາງວັນ

0 2 5 5

11th ລາງວັນ

4 9 0 4

12th ລາງວັນ

6 7 1 3

13th ລາງວັນ

1 5 6 5